Home

RedVan verzameld gegevens (data) in de varkenssector wat leidt tot managementinformatie om de productie van varkensvlees te optimaliseren. Bij het verzamelen van de gegevens wordt o.a. gebruik gemaakt van elektronische oormerken, readers, weegschalen en sensoren.

Door gebruik te maken van een elektronisch oormerk ontstaat er een individueel dierenpaspoort met vastleggingen van o.a. genetica, medicatie, gewichten, groei, voer, leefomstandigheden etc. Met behulp van het individuele dierenpaspoort kan een varken worden gevolgd van geboorte tot oogst. Dit vergroot de transparantie richting de consument/markt.

Het uitgangspunt van RedVan is het aanbieden van een geïntegreerd systeem (app en desktop) waarbij real-time inzicht wordt verkregen in het productieproces. De gebruiker kan voor de aanverwante logistieke stromen (oormerken etc.) gebruik kan maken van de mogelijkheden van het systeem.